W Bydgoszczy IV etap szkolenia w ramach projektu „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni"

21 września 2013 roku w Bydgoszczy odbędzie się kolejny, IV etap szkolenia realizowanego w ramach projektu „Promowanie motopozytywnych  zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni". W szkoleniu uczestniczyć będzie grupa 20 motocyklistów. W tym gronie znaleźli się ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie kończącym pierwszy etap szkolenia i przeszli pomyślnie szkolenie praktyczne, które prowadził Tomasz Kulik.

Tym razem, podczas 10 – godzinnego szkolenia, uczestnicy podejmować będą zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa, niesienia pierwszej pomocy i współpracy ze służbami ratunkowymi.

IV etap zakończy egzamin na międzynarodowy certyfikat EFR.

Początek szkolenia, które będzie miało miejsce na Cartodromie Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy, o godz. 9.00, a rejestracja uczestników prowadzona będzie od godz. 8.30.

Celem projektu „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę wzajemnych relacji między różnymi grupami uczestników ruchu drogowego. Ponadto realizacja projektu ma wpłynąć na poprawę wizerunku Policji – wzrost kwalifikacji zawodowych wśród funkcjonariuszy Policji w aspekcie udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku i techniki jazdy na motocyklu, podniesienie wiedzy motocyklistów w zakresie przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.

Newsletter

Subskrybuj

Odbieranie