Stereotypy a bezpieczeństwo na drodze

W czerwcu w ramach projektu „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, odbyły się szkolenia dla motocyklistów z województwa kujawsko–pomorskiego i pomorskiego.

Szkolenia w Bydgoszczy odbyły się w Sali wykładowej Polskiego Związku Motorowego przy ul. Fordońskiej 116 w trzech terminach: 8 czerwca, 15 czerwca oraz 22 czerwca 2013 roku, i obejmowały następujące bloki tematyczne:

1. bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
3. pierwsza pomoc;
4. techniki jazdy motocyklem

W szkoleniu wzięli udział cywilni motocykliści oraz policjanci. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi: jak ocenić stan osoby poszkodowanej, jak ściągnąć kask rannemu motocykliście, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak wezwać służby ratunkowe, jakie są psychologiczne aspekty wypadków drogowych oraz jakie konsekwencje wywołuje wypadek u poszkodowanych. Szkolenia poprowadzili: Rafał Głombiowski, Tomasz Kulik – wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach motocyklowych, Robert Jakubas - specjalista z WRD KWP w Bydgoszczy oraz Jerzy Fik.

Profesjonalne szkolenie to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo, lecz sprawdzian umiejętności. Na drodze wiele zależy od nas samych, dlatego tak cenne jest zdobywanie umiejętności.

Wykłady zakończyły się testem z wiedzy teoretycznej. 10 motocyklistów z najlepszym wynikiem testu oraz sześciu policjantów zostało zakwalifikowanych na szkolenia praktyczne na torze, które odbyły się 15.06, 22.06 oraz 29.06. Szkolenia na torze prowadził Tomasz Kulik. 20 najlepszych osób po II etapie, a więc po szkoleniach na torze zostało zakwalifikowanych do III etapu, który odbędzie się 21 września 2013 – będzie to szkolenie zakończone egzaminem na międzynarodowy certyfikat EFR.

Natomiast 24 maja i 7 czerwca w Gdańsku odbyły się szkolenia teoretyczne, w których łącznie wzięło udział ok. 100 motocyklistów. Szkolenia odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, sprawdzenie stanu osoby poszkodowanej, procedurę wezwania służb ratunkowych oraz udzielanie pierwszej pomocy adekwatne do stanu osoby poszkodowanej.

Szkolenia zaczęły się o godz. 16:30 wykładem obejmującym ogólnie zagadnienia o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które omówili Panowie Janusz Staniszewski i Jarosław Pazik. Kolejny wykład, poprzedzony krótkim wtrętem nt. „Motocyklisty w prawie o ruchu drogowym”, poprowadził Rafał Ziółkowski. Policjant policjant dla zobrazowania swoich słów wyświetlił kilka nakręconych przez siebie filmików, w których przedstawił w jakich sytuacjach i w jaki sposób należy używać gaśnicy, jak bezpiecznie wyciągnąć poszkodowanego z samochodu, a co za tym idzie - jak i czym rozbić szybę w samochodzie, oraz jak zatamować krwotok.

Po krótkiej przerwie Anna Książek - 24 maja, oraz Rafał Ziółkowski - 7 czerwca, poprowadzili wykład na temat udzielania pierwszej pomocy. Prowadzący pokazali jakie czynności należy wykonywać w razie wypadku czy urazu. Oczywiście dbając o własne bezpieczeństwo należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz jak najszybciej rozpocząć akcję ratunkową. Wykładowcy powiedzieli jaka powinna być zawartość apteczki oraz jak używać poszczególnych materiałów i środków. Motocykliści dowiedzieli się również w jakich sytuacjach należy wyciągnąć poszkodowanego z samochodu, kiedy zakończyć resuscytację krążeniowo-oddechową, kto może używać AED oraz jak ściągać kask rannemu motocykliście.

Wieczorem, ok 19.15 uczestnicy zapoznali się z technikami jazdy motocyklem w rekreacji, sporcie oraz warunkach bojowych. Różnice, korzyści i straty owych bojów przedstawił Tomasz Kulik. Ciekawym zagadnieniem był efekt żyroskopowy, czyli zjawisko zachowania przestrzennej orientacji osi podczas obrotu.

Na zakończenie motocykliści napisali test z wiedzy, którą nabywali podczas szkolenia. 10 najlepszych uczestników z każdego szkolenia , a więc łącznie 20 osób, przeszło do kolejnego etapu. Zwycięzcy w dniach 10-21 czerwca 2013r. odbyli 15-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy. Wykłady połączone były z praktyką. Natomiast 5 i 6 lipca 2013r. odbył się ostatni etap szkolenia poświęcony psychologicznym aspektom zachowania w ruchu drogowym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia wpływają na wzajemne relacje uczestników ruchu drogowego, na czym polega zjawisko furii drogowej (road rage) oraz jak ubiór motocyklistów może oddziaływać na ich zachowanie. Motocykliści biorący udział w projekcie Motopozytywni.pl przystąpili do egzaminu z udzielania pierwszej pomocy. Certyfikat Emergency First Reponse (EFR), o który starają się motocykliści preferowany jest przez pracodawców na świecie, a wielu krajach pozostaje jedynym akceptowanym dla potwierdzenia umiejętności z zakresu pierwszej pomocy dokumentem.

„Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni”

„Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg - Motopozytywni”, to projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Projekt powstał na bazie pilotażowych badań z zakresu bezpieczeństwa motocyklistów na drodze prowadzonych w okresie dwóch lat w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie przez dr Wojciech Kuleszę. W realizacje badań zaangażowani byli studenci, policjanci, dziennikarze, rehabilitanci pracujący z ofiarami wypadków motocyklowych, motocykliści zrzeszeni w nieformalnych klubach motocyklowych, rodzina motocyklisty który zginął w wypadku i który poniekąd może być medialną ofiara negatywnej percepcji środowiska motocyklistów.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę wzajemnych relacji między różnymi grupami uczestników ruchu drogowego. Jako cele szczegółowe wskazano:

- wzrost zaufania społecznego, podniesienie oceny pracy Policji oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności – wykwalifikowana kadra,
- poprawę wizerunku Policji – aktywne i kompetentne służby,
- wzrost kwalifikacji zawodowych wśród funkcjonariuszy Policji w aspekcie udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku i techniki jazdy na motocyklu,
- poprawę systemu doskonalenia poprzez realizację projektu zgodnego z oczekiwaniami beneficjentów szkoleń,
- podniesienie wiedzy motocyklistów w zakresie przyczyn i skutków wypadków drogowych, techniki jazdy na motocyklu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
- zmianę podejścia do motocyklistów innych użytkowników dróg, budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami ruchu drogowego oraz tworzenie pozytywnego wizerunku motocyklistów wśród innych użytkowników dróg poprzez promowanie pozytywnych zachowań na drodze. 

Przedsięwzięcie składa się z 6 etapów:

a) I etap obejmuje 3 szkolenia teoretyczne po 8 godzin dla 150 motocyklistów-cywilów i 18 funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym (tylko 150 motocyklistów-cywilów),
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i pierwsza pomoc (tylko 150 motocyklistów-cywilów),
- techniki jazdy motocyklem (motocykliści-cywile i funkcjonariusze),
Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy. Szkolenia odbędą się w salach Polskiego Związku Motorowego/oddział w Bydgoszczy w terminach: I grupa -08.06.2013 r., II grupa – 15.06.2013 r., III grupa – 22.06.2013 r.
b) II etap obejmuje praktyczne szkolenie z doskonalenia jazdy na motocyklach zakończone egzaminem,
Szkolenia odbędą się na torze cartodromu Polskiego Związku Motorowego/oddział w Bydgoszczy w dniach: I grupa – 15.06.2013 r., II grupa – 22.06.2013 r., III grupa – 29.06.2013 r.
c) III etap obejmuje 8-godzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego dla 55 funkcjonariuszy jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego pełniących służbę na ulicach regionu – wykaz osób zakwalifikowanych wraz terminem i miejscem szkolenia stanowi załącznik do pisma.
d) IV etap obejmuje 10-godzinny kurs w dniu 21.09.2013r. z zakresu udzielania pomocy wraz możliwością uzyskania certyfikatu EFR (Emergency First Response). Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 20 osób, które uzyskają najlepsze wyniki na egzaminie w ramach II etapu.
e) V etap obejmuje organizację w dniu 28.09.2013r. pikniku promującego motopozytywne zachowania dla ok. 2000 osób na cartodromie Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy.
f) VI etap obejmuje organizację w dniach 24-25.10.2013r. dwudniowej konferencji zatytułowanej „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – możliwości i perspektywy poprawy bezpieczeństwa” w której będą uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji w Warszawie, 16 Komend Wojewódzkich Policji w Polsce, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach w kraju.


Piknik z Okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11 maja w godzinach 11:00 - 19:00, na warszawskim Bemowie odbędzie się Piknik z Okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wstęp wolny. 

 

Ostatnio na forum

  • Brak postów do publikacji.

Newsletter

Subskrybuj

Odbieranie